Kaşgarlı Mahmut Sözleri

By

Kaşgarlı Mahmut’un Sözleri

İnsan şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.

Deve yükü aş olsa, aça az görünür.

Irak yerin haberini kervan getirir.Bir karga ıle kış gelmez.

İşaret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz saptırılmaz.

Dil Ile düğümlenen, diş ıle çözülmez.

İyi adamın kemikleri erir, adı kalır.

Türkler, Tanrı tarafından bütün kavimlere üstün kılındı!Aslan kocayınca sıçan deliği bekler.

Çifte kılıç kına sığmaz.

Tay at olunca at dinlenir, çocuk adam olunca ata dinlenir.

Kaşgarlı Mahmut Bazı Atasözleri

Agız yese köz uyadur – Ağız yese göz utanır.

Avçı neçe al bilse, adhığ ança yol bilir – Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir.

Kanıg kan bile (birle) yumas – Kanı kan ile yıkamazlar.

Alımçı arslan, berimçi sıçgan – Alacağına arslan, vereceğine sıçan.

It ısırmas, at tepmes teme – İt ısırmaz at tepmez deme.

Kutsuz kuyugka kirşe kum yağar – Kısmetsiz kişi kuyuya girse kum yağar.

Alp çerikde, bilge tirikde – Yiğit orduda, bilgin mecliste belli olur.

Etli tırñaklı eyirmes – Et tırnakdan ayrılmaz.

Sub körmekinçe etük tartma – Suyu körmeyince etek toplama.

Anuk otru tutsa yokka sanmas – Öne konan yemek ikram edilmemiş sayılmaz.

Böri koşnısın yemes – Kurt komşusunu yemez.

Yalñuk ürülmüş kap ol, ağzı yazlıp alkınur – Kişi şişirilmiş tulum gibidir, ağzı açılınca söner.

Arı kapçıtsa ısrur – Arı kızdırılırsa sokar.

Ersek erğe tegmes, ebek ebğe tegmes – Oynak kadın koca bulamaz, aceleci evine varamaz.

Balık subda közi taştın – Balık suda, gözü dışarıda.

Kırk yılka teğin bay çıgay tüzlinür – Kırk yıla kadar zengin fakir bir olur.

Bilmiş yek bilmedük kişiden yeğ – Tanıdık şeytan yabancıdan iyidir.

Ot tütünsüz bolmas, yiğit yazuksuz bolmas – Ateş dumansız olmaz, genç kişi günahsız olmaz.

Bir karga birle kış kelmes – Bir karga ile kış gelmez

Kul yağı, it böri – Kulunun düşman, itinin kurt olduğunu unutma.

Yüpüşlüğ kelin keyeküni yapaş bulur – Yüz görümlülüğü çok olan gelin, güveyiyi yavaş, yumuşak bulur.

Buğday katında sarkaç subalur – Buğdayın yanında karamuk otu da sulanır.

Yüzge körme erdem tile – Yüz güzelliği değil erdem dile

Yorum Yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacaktır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir