Koç Burcu Sözleri

By

Koç Burcu Sözleri

– Bir Koçun zeka seviyesi ana rahminden terk olan insanlara verecek cevabı yoktur. Ne söylerlerse söylesinler söylediklerine güler geçer.

– Zamanı geriye alma yeteneğin yoksa bir Koça yamuk yapmayacaksın. Kendine yapılan yanlışı hayatta unutmaz Koç! Bir köşeye yazar.

– “Koç” ne istediğini bilir. Kararsızlıkları karşısındakinin dengesizliğindendir.

– Uzaktan uzağa sevilmez bir Koç yanında olup onun ateşiyle yanman lazım!

– Önemli olan yapmadan önce bir Koçun rızasını almak. Ona haber verdikten sonra ne halin varsa gör! Yok demez kolay kolay zaten.

– Bir Koç için hiçbir zaman 2. planda olmak söz konusu olamaz. Bu yüzden bazen o, öyle sivri gözükür ki her işte bir parmağı olduğunu düşünür ve sinir olursunuz. Koç’un bu derece aktif olması onun sevdikleri tarafından kıskanılmasına sebep oluyor. 🙂

– Çılgınlık bir Koçun damarlarında kandan daha fazla dolaşır. Yeter ki sen çıldırmak iste!

– Kuru gürültüye pabuç bırakmaz bir Koç! Aksine o daha çok gürültü çıkartır adamın pabucunu elinden alır.

– Zararlı çıkacağını bilse dahi burnunun dikine giden kadın.

– Bir Koç “içime doğdu” diyorsa, o şey er ya da geç olur.

– Koçu anlamak çözmeye yetmez. Anlayarak değil yaşayarak açabilirsin düğümlerini! Yaşamadan anlamaya çalışırsan Kör düğüm olur kalırsın!

– Bir Koçun yerine kimseyi koyamadığı insanlar vardır. Bir de adam yerine koymadığı insanlar vardır.

– Bazen Koç bir insanın hiç beklemediği anda kalbine giren en farklı duygudur.

– Bir Koçun zeka seviyesi ana rahminden terk olan insanlara verecek cevabı yoktur. Ne söylerlerse söylesinler söylediklerine güler geçer.

Uykusu gelen bir Koçu ayakta tutacak güç; “Yok”
Kaybedilen bir Koçsa elde kalan her zaman sıfırdır.
Bir Koç kendisini istemeyeni, istemez.
Kolay kolay kimsenin adamı olmaz bir Koç! Bu sebepten adam gibi adamdır.
Tüm güzeIIikIer zamanIa geçer ama bir Koçun kafa güzeIIiği sonsuza dek baki kaIır.

İstemesini biIirsen verecek çok aşkı vardır bir Koçun! Yetenek meseIesi…

KoIay koIay kimsenin adamı oImaz bir Koç! Bu sebepten adam gibi adamdır.

Bir Koçun zeka seviyesi ana rahminden terk oIan insanIara verecek cevabı yoktur. Ne söyIerIerse söyIesinIer söyIedikIerine güIer geçer.

Çantada kekIik değiIdir hiçbir zaman Koç. Uğraştırmayı sever. Gerçekten seven insan uğraşır. Yok öyIe beIeş! Seviyorsan uğraşacaksın!

Laf oIsun diye konuşmaz bir Koç! İnandığı şeyi söyIer. Ve onu inandığı bir doğrudan vazgeçirmek neredeyse imkansızdır.

ÇıIgınIık bir Koçun damarIarında kandan daha fazIa doIaşır. Yeter ki sen çıIdırmak iste!

– Giden Koçun gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Koç mutsuz olduğu zaman gider. Mutlu olmak için değil, daha çok mutsuz olmamak için gider.

– Bir “Koç” şüpheleniyorsa genelde şüphelendiği konuda haklı çıkar. Hislerine güvenilmesi gereken insanlardır.

kocburcu5.jpg

– Bir Koçu mutlu edecek çok şey vardır dünyada ama bir Koç her şeyi bırakıp seninle mutlu olmayı seçtiyse vardır bir değerin onu kaybetme.

– Koç burcu demek ideal bir sevgili demek..

– Çantada keklik değildir hiçbir zaman Koç. Uğraştırmayı sever. Gerçekten seven insan uğraşır. Yok öyle beleş! Seviyorsan uğraşacaksın!

– Boşa çabalamanın bir manası yok. Sen “koç”u elde edemezsin. Eğer “koç” isterse seni, gelir alır zaten.

– Laf olsun diye konuşmaz bir Koç! İnandığı şeyi söyler ve onu inandığı bir doğrudan vazgeçirmek neredeyse imkansızdır.

– Bir Koç kendisini istemeyeni, istemez.

– Sevdiği insanla arası bozukken araya giren 3. şahıslardan hoşlanmaz çünkü bilir insanları kader değil; insanları insanlar ayırır.

Yorum Yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacaktır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir