Oruç Sözleri, Oruç Mesajları

By

– Oruç bir kalkandır.

– Allah’u Teala buyurur ki: İnsan oğlunun her ameli kendisi içindir. Sadece oruç müstesna. Çünkü o benim içindir ve onun mükafatını ben veririm.

– Cennet’in bir kapısı var, adına “Reyyan” derler, oradan ancak oruçlular girebilir.

– Oruç Tutmak Ruhu temizle imanı genişletir.

Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir. Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir, fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.

Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir. (Müslim, 6, 60)

Kim iman ederek ve sevabını Allah(c.c)’tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.

Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (R. Salihin, 1259)

Canımı elinde tutan Allah(c.c)’a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu, Allah(c.c) katında misk kokusundan daha hoştur: Allah(c.c) der ki: Ağzı kokan şu kul şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk ediyor. Madem ki sırf benim için oruç tutmuş, o orucun ecrini ben veririm.

– Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için farz kılmıştır. – Hz. Fatima Oruçlu iken vefat etmiş kimseye Allah kıyamete kadar oruç tutmuş sevabı yazar.

– Ben yazın tuttuğum orucun, kışın ise aldığım abdestin tadına hiçbir zaman doyamadım.. – Hz. Ali

– Öyle bir ayın gölgesi doğdu ki üstümüze, gecesi ayrı Rahmet, Gündüzü ise Ayrı Bereket, Elhamdulillah..

– Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir, fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. R. Salihin, 1259

Oruç der ki: Ey Rabbim, hakikat ben onu, yâni oruçluyu, gündüzleri yemekten ve şehvetlerden menettim. Onun hakkında beni şefaatçi kıl!

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Müslim, Sıyam 2, 1079

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183

Kim Allah Teâla yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Tirmizi, Cihad 3, 1624

Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir, fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.

Yemekten ve içmekten kesilmek oruç değildir. Oruç, çirkin söz söylemekten, kötü temastan, nefsin boyunduruğundan kurtulmak ve fena hareketlerden sakınmaktır.

Kim Ramazan orucunu farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek gönül hoşluğu ve tam bir ihlas ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır.

Her kim oruçluya bir yudum su verirse, Allah da ona benim mahşerdeki havuzumdan öyle bir su içirecektir ki, Cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir.

Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. Müslim, Sıyam 171, 1155; Tirmizi, Savm 26, 721

Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamamlayıncaya kadar orucu tutun.

Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir. Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kâbe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. Tirmizi, İman 3, 2612

Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Oruç Şefaat Edecektir. Buhârî, Kitâbu’l- imân

Yorum Yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacaktır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir