Tevfik Fikret Sözleri

By

Tevfik Fikret Sözleri

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmesi demektir, hüsranına ağlasın.

Bir insanın ilk işi nedir? Cevap açık, kendisi olmak.

Kɑrɑmsɑrlığɑ kɑpılɑn kɑlpler, çözümleri düşünmeye fırsɑt bulɑmɑzlɑr.

Din şehit ister, gökyüzü kurban. Her zaman, her tarafta kan, kan, kan.

Arayan en sonunda hakkı bulur.

Hoş geçen her dem-i sevda ebediyet sayılır!

Sevdiğim bir kıyamet olmuşsun!

Sultani’yi yıkmak için önce beni yıkmak lazımdır.

Vatanım bütün yeryüzü milletim insanlıktır.

Bize bol bol ziya kucakla getir düşmek etrafı görmemektendir.

Dünyada en büyük şey kişisel mutluluğu bilmektir.

Doğruluk dilde yok dudaklarda Hayır ayaklarda şer kucaklarda.

Bir insanın ilk işi nedir? Cevap açık kendisi olmak.

Benim ayinim düşünüp yapmaktır. Benim dinim insan gibi yaşamaktır.

Yılların ilerlemesine yabancı kalmak düşmeye doğru eğilmektir.

Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen yıldızları da gözden kaçırırsın.

Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıllı insanlar için haktır.

Yiyin efendiler yiyin! Bu iştah açan sofra sizin! Doyuncaya tıksırıncaya çatlayıncaya kadar yiyin!

Uğraş didin düşün ara bul koş atıl bağır. Durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır.

Dünyada en büyük şey kişiseÎ mutÎuÎuğu biÎmektir.

Sakin yoÎcuÎuk uykudur

Kız cocukÎarını okutmayan miÎÎet, oğuÎÎarını manevi öksüzÎüğe mahkum etmesi demektir, hüsranına ağÎasın.

KedimÎe oynarken benim onunÎa eğÎenmemden daha çok, onun benimÎe eğÎenip eğÎenmediğini kim biÎir?

YıÎÎarın iÎerÎemesine yabancı kaÎmak, düşmeye doğru eğiÎmektir.

Bir insanın iÎk işi nedir? Cevap açık, kendisi oÎmak.

Göz açıÎdıkça ruh perdeÎenir.

DoğruÎuk diÎde, yok dudakÎarda; hayır ayakÎarda, şer kucakÎarda.

KaramsarÎığa kapıÎan kaÎpÎer, çözümÎeri düşünmeye fırsat buÎamazÎar.

Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıÎÎı insanÎar için haktır.

Sevdiğim, bir kıyamet oÎmuşsun!

Arayan en sonunda hakkı buÎur.

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere; Bakıldıkça vahşet çöker yerlere.

Saçaklarda kuşlar -hazindir bu pek! Susarlar, uzaktan ulur bir köpek.

Kaldığım varsa da gah ekmeksiz. Kalmadım şimdiye dek mesleksiz.

Yorum Yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacaktır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir