Vatan Resmi

Vatan Sözleri – Milli Sözler

By

VATAN
Vatan Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, memleket.
Osmanlılar ’da “vatan” kelimesi, en eski anlamıyla, insanın doğduğu yeri ifade ediyordu.
Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak üzerinde yaşadığı yeryüzü parçası ve onun havası ile
karasularına vatan denir.
Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda
canını vereceği toprak.
Bir kimsenin yerleştiği yere de vatan denir. Vatan ile yurt aynı manadadır.
Vatanın geniş manada tarifi ise ülkedir.


Vatan Sözleri

Vatanseverlik işini iyi yapmaktır.
İnsanlığa katkı sunmaktır.
Masa başında vatan, millet lafını ağzından düşürmemek değildir.
Vatansever üretir,
Asalak yaşamaz, laf değil icraat yapar.
Vatan bu milletin şerefli ocağıdır.
En sıcak yuva vatandır.
Vatan masa başında, kahvehane köşelerinde sevilmez.
Vatanı seven en iyi olur.
Öğretmense en iyi öğretmen,
İşçi ise en iyi işçi,
Esnaf ise en iyi esnaf,
Ne ise en iyi olmalı…
Yaptığı işiyle örnek olmalı…
Güçlü ol ki, düşmanların nefesi kesilsin.
Vatanseverlik, her günü aynı olmamaktır.
Vatanseverlik, her milletin olmazsa olmazı olmalı…
Biz, vatana katkı sağlamalıyız.
Vatan bizim namusumuzdur.
Vatansız bir mümin kanadı kırık kuş gibidir.
Vatanseverlik, icraatla gösterilir.
Sokaklarda gürültü kirliliği yaparak vatanseverlik yapılamaz.
Vatanseverlik, zamanı iyi kullanmaktır.
Vatanseverlik, sorunları iyi anlamaktır, çözüm üretmektir.
İşin ehlileriyle istişare yapabilmektir.
Vatanseverlik, paylaşabilmektir.
Vatanseverlik, vatan yolunda feda olabilmektir.
Vatanseverlik, emaneti muhafaza etmektir.
Vatanseverlik; insanlara, insan yapan şartları sunabilmektir.
Vatanseverlik, zorluğa talip olmaktır.
Vatanseverlik, akrebin kıskacında dahi dik durabilmektir.
Vatanseverlik, namussuzların karşısında aslan gibi kükremektir.
Vatanseverlik, hayatın hiçbir noktasında nankörlük yapmamaktır.
Vatanseverlik, gerekirse ölüme koşarak gidebilmektir.


Bɑyrɑklɑrı bɑyrɑk yɑpɑn, üstündeki kɑndır,
Toprɑk, eğer uğrundɑ ölen vɑrsɑ, vɑtɑndır.
M. Cemɑl Kuntɑy

Sɑhipsiz olɑn vɑtɑnın bɑtmɑsı hɑktır,
Sen sɑhip olursɑn, bu vɑtɑn bɑtmɑyɑcɑktır.
Mehmet Akif Ersoy

Dedem koynundɑ yɑttıkçɑ benimsin ey güzel toprɑk,
Neler yɑpmış bu millet, en yɑkın tɑrihe bir sor bɑk.
Süleymɑn Nɑzif

Bu vɑtɑn, çocuklɑrımız ve torunlɑrımız için cennet yɑpılmɑyɑ lɑyıktır.
Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk
Benden eğerimi isteyin vereyim, ɑtımı isteyin vereyim, çɑdırımı isteyin vereyim, fɑkɑt
vɑtɑnımdɑn hiç kimse bir kɑrış toprɑk istemesin vermem, veremem.
METE HAN

 

Bir çivi bir nɑlı, bir nɑl bir ɑtı, bir ɑt bir insɑnı, bir insɑn dɑ bir ülkeyi kurtɑrır.
TÜRK ATASÖZÜ

 

Dünyɑdɑ, yɑrɑtılmış her şey güzel, ɑmɑ dɑhɑ dɑ güzeli vɑtɑnı uğrunɑ ölen insɑndır.
ANONİM

Kılıçlɑ ɑlınɑn vɑtɑn, pɑrɑ ile sɑtılmɑz.
II. Abdülhɑmid

İnsɑn vɑtɑnını sever, çünkü hürriyeti, rɑhɑtı, hɑkkı vɑtɑn sɑyesinde kɑimdir.
Nɑmık Kemɑl

Türklerden bɑşkɑ dini ve vɑtɑnı uğrunɑ cɑnını vermeye hɑzır ɑsker görmedim.
Hɑmilton


BU VATAN KİMİN?
Bu vatan, toprağın kara bağrında
SıradağIar gibi duranIarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenIerindir…

Tutuşup: küI oIan ocakIarından,
ŞahIanıp: köpüren ırmakIarından,
HudutIarda gaza bayrakIarından,
AInına ışıkIar vuranIarındır…

Ardına bakmadan yoIIara düşen,
Şimşek gibi çakan, seI gibi coşan,
Huduttan hududa yoI buIup koşan,
Cepheden cepheyi soranIarındır…

İIeri atıIıp seIIercesine,
Göğsünden vuruIup tam ercesine,
Bir güI bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenIerindir…

Tarihin diIinden düşmez bu destan:
NehirIer gazidir, dağIar kahraman,
Her taşı bir yakut oIan bu vatan,
Can verme sırrına erenIerindir…

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değiI,
Bu sevgi bir kuru ifade değiI,
SenciIeyin hasmı rüyada değiI,
Topun namIusunda görenIerindir
Orhan Şaik GÖKYAY


Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.

Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.
Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid

Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.

Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.

Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Mustafa Kemal Atatürk

Zengin insanlar yurt dışına çıkıp yaşamak ister, ama çıktıklarında istediklerinin ve tasarladıklarının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kadar yanlış yaptıklarını ve ülkelerinin harabelerinin bile önemli olduğunu anlarlar.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Mehmet Akif Ersoy

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor.

Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.

İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır. M. Cemal Kuntay

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.


Vatana Şiir

VATANINI sevmeyene insan diyemem,
TÜRK’Ü sevmeyeni, bende sevemem,
Dinine kalkıp sövene,
Boş ver, aldırma diyemem.

Çocukları kullanırlar, şer güçler,
Hain senaryoda, saklanmış düşler,
Uyan ey milletim uyan,
Ülkeni parçalamadan bu güçler…

Ay-yıldız sevdası başkadır bende,
Şehidimin kanı kalır mı yerde,
Hesap er geç elbet sorulur,
Birileri onlara olsa da perde…

Göğsümde iman, elimde bayrak,
Cesedimden ruhum böyle çıkacak,
Rabbimden duamda böyle istedim,
İnşallah beni utandırmayacak…

Yılmaz Çelik

Canım Vatanım

Vatan canım vatanım, varlığımın nedeni,
Ezan Bayrak sırtında şehit taşır bedeni.

Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı,
Cihan ile elleşti, yorgun vatan toprağı.

Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır,
Taşıdık asırlarca yine taşırız kahır.

Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan,
Şemdinli’ye aldanma yoksa sonun hafakan!

Bu hainlik nedendir! Ömer derki neyin var?
Hoşgörüyle yaşadık, Mevlana’dan payın var.

Ömer Ekinci Micingirt

Vatan ve Sen

Bir elinde vicdan, bir elinde cüzdan,
Savaşıp kendini bulacaksın.
Bir elinde silah, bir elinde Bayrak,
Gerektiğinde VATAN için öleceksin.
Sevdanda Ayla-Yıldız olmasa,
Kendinden utanacaksın.
VATAN için varsın sen,
Bunu asla unutmayayacsın..

Yılmaz Çelik

Vatan

Bu güzel vatan için
Dökülen her damla kan’a
Helal olsun diyoruz
Vatan olmazsa can da olmaz
Nöbette askerim gözünü kıpmamış
Vatana gözünü dikmişse hain
Savaşmak gerekir
Boşuna değil emeğin
Anadolu’da bastığın toprak
Helal olsun hakkım diyor bak
Ölümsüzleştin bil ki
Dalgalanan bayrağımla
Şehadet şerbetini içtin
Vatan uğruna can verdin
Ayyıldızlı bayrağım senin için
Gökte dalgalanıyor şehidimle
Diyor ki onlar vatan için yaşadılar
Ve yine vatan için yaşıyorlar
Bin canımız olsa yine varız diyorlar
Ey her şeyden kutsal bildiğim vatan
İnan seni seven her can yoluna kurban

İlhan Koruyucu

Vatan Uğruna

Hiç kimseye benim sevdiğimi,sev diyemem ki,
Sevdamı sergiledim,sevdalandıklarımı söyledim,
Kutsal sevdaları duymuyorsa yüreğin,
Görmüyorsa gözlerin, görmeyen gözlerine kör mü diyeyim.

Vatan sevgisi kutsal sevgidir,
Vatanım uğruna herkese öl diyemem ki.
Bu sevgi yürekten gelmelidir,
Sevmediğin vatanda yaşamak zaten ölüm demektir,

Her duyduğun söze gülüp geçersen,
Bir gün sana da gülüp geçerler, zor zamanında,
İşte o zaman hiçbir şey gelmez ki elden,
Oysa ki inandığın şeye bağlanmalısın yürekten

Birkaç güzel kelam ediyorsa dillerin,
Sakın ha kendini ulema sanma,
Oysaki bu dünyada daha bizlerin, sizlerin
Pişmemiz için dökülmesi gerekmez mi emeklerinin.

Yaptığımız yanlışlar,cehalet belirtisidir,
Sakın ha kendini zalim sanmayasın,
Cehaleti yenmek için okumak gerekmektedir,
Okumak azim işidir, işini iyi bilmek gerekmektedir..

Vatan kitap gibidir,iyi okunmalıdır,
Her sayfasından binlerce ibret alınmalıdır,
İçinde yaşanıp, toprağın kutsallığı bilinmelidir,
Gerekirse uğruna can değil, canlar verilmelidir..

Selahattin Ölmez

Vatan Türküsü

Güneşin başka doğar, Ay’ın bir başka,
Şehrin başka güzel, köyün bambaşka,
Ay-Yıldızlı bayrak getirir aşka…
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

Tarihin var, tarihlere sığmayan,
Pişman olur sana, dostun olmayan,
Adaletin, insanlığa yön veren…
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

Müzaffer ordun, dillere destan,
Uğruna yazar binlerce destan,
Milletin kahraman, Soyun kahraman…
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM

Kars’ın başka güzel, İzmir’in başka,
Erzurum başka güzel, İstanbul başka,
Bezilir mi, sana duyulan aşka…
Dünyada bulunmaz eşin TÜRKİYEM.
Canım sana kurban, canım TÜRKİYEM.

Yılmaz Çelik

Vatan Sevgisi

Vatan sevgisi;
Bedeli ne olursa olsun
tereddüt etmeden göğüslenecek kadar kutsal,
insanlığı dumura uğratmayacak kadar da aklidir.

Tamer Duran

Vatanımız

Şu güzel, huzurlu mutluluk anı,
Uçup gitmesin bir yaprak gibi,
Bir kahpe kurşun almasın canı,Bir devri
tarihe mal eder gibi.

Huzur bulunmuş, yüzler gülerken,
Yurdumuz başarıdan başarıya koşarken,
İnsanlar birbirine dostça bakarken,
Birileri girmesin araya tetikçi gibi.

Dolaşmasın gökte kara bulutlar,
Bu vatanda sönmesin asla umutlar,
Birileri dostu dosta düşman yaparlar,
Düşmana hizmet eden, elçiler gibi.

Yokluyorlar nabzımızı belli bu ara,
Çalmak istiyorlar vatanın namına kara,
Böylesi olgular yorulamaz hayıra,
Düş olamaz bunlar, adeta bir kâbus gibi.

Bu vatanın ay yıldızlı Bayrağı vardır,
Cumhuriyet ise yaşanacak yolu, şiarıdır,
Ona kurşun sıkan eller, elbet kırılır,
Dimdik ayaktadır devlet, bir çınar gibi.

Selahattin Ölmez

VATAN

Yok etseler benliğimi
Yine vatan derim, vatan
Alsalar başu, serimi
Yine vatan derim, vatan

Vatan gönlümde, bir sevgi
Vatan gönlümde, bir rengi
Vatanı büremem bulutla cengi
Yine vatan derim, vatan

Yalan değildir, sözüm
Alıntı değildir, özüm
Kör olsa, iki gözüm
Yine vatan derim, vatan

İsterse hakkımda, işlem yapsınlar
İsterse alıp, içeri tıksınlar
İsterse dar ağacı kurup, beni assınlar
Yine vatan derim, vatan

VATAN NEDİR! ..

Vatan nedir
Vatan belki bir güldür
Kokladığın
Ve koynunda sakladığın
Sevmek sevilmektir vatan
Özgürlük uğruna özgürlüğü yok etmek değildir
Vatan
Ana baba bacı ve komşularımız
Mesaide arkadaşımızdır
Vatan
Haksızlığa başkaldırmak
Mazlum için dövüşmektir.

Yorum Yap

E-Mail adresiniz yayımlanmayacaktır.

Şunlar da hoşunuza gidebilir